Ondersteun Stichting Vaarwens op jouw manier

Stichting Vaarwens is opgericht o.a. om het mogelijk te maken de vaartochten met onze terminale gasten blijvend gratis te kunnen aanbieden. Dit kan worden gerealiseerd door schenkingen, donaties en acties.

Zonder dit is het voor de initiatiefnemers Evert en Inge niet mogelijk de vaardagen gratis te kunnen blijven aanbieden.

Uw donatie komt voor 100% ten goede aan de gratis vaardagen voor de zieke gasten. Een vaardag kost gemiddeld 500 Euro, al naar gelang de duur en de nodige zorg tijdens een dag. Evert en Inge met ondersteuning van een team van vrijwilligers doen het op vrijwillige basis en dus heeft de stichting dan ook geen "overhead".

Alle donaties, giften etc. komen volledig ten goede aan de vaardagen. 

Start jouw actie Nalaten aan Stichting Vaarwens Doneer eenmalig Bedrijven voor St. Vaarwens